Een nieuwe regeling voor sportende VU-studenten.

Enkele jaren geleden is de SSVU opgericht met het doel om de sport voor VU-studenten extra te stimuleren. Door de ingewikkelde situatie in Amsterdam met twee universiteiten en meerdere hogescholen is dat makkelijker gezegd dan gedaan. De afgelopen jaren heeft de SSVU vooral aan evenementenorganisatie gedaan. Dit jaar was echter besloten, in samenspraak met het sportcentrum VU, dat wij meer willen en kunnen doen om VU-studenten in beweging te krijgen. Het doel was sterkere banden aan te gaan met de verenigingen, die er elk jaar als geen ander om niet alleen een menig student aan het sporten te krijgen, maar ook op andere plekken de horizon van studenten weten te verbreden, zoals feesten, commissies en nieuwe vrienden.

Samen met de afdeling SOZ en het sportcentrum VU heeft SSVU een selectie gemaakt van verenigingen in Amsterdam die het sportaanbod gesteund vanuit de VU zoveel mogelijk kunnen verbreden. Voor deze verenigingen zou vanaf het volgend studiejaar een bijdrage per VU-student lid van de vereniging zijn. De exacte lijst met verenigingen wordt zo snel mogelijk gepubliceerd, omdat met enkele verenigingen nog gesprekken gaande zijn, maar bevat de meeste van de verenigingen actief in Amsterdam. Echter is de beslissing gemaakt om geen verenigingen te steunen, die dezelfde sport aanbieden als een vereniging die al financiële hulp van de VU genoot. Dit natuurlijk deels ook omdat er vanuit de UvA, natuurlijk ook geen financiële steun is aan de VU-verenigingen.


Door de nieuwe jaarlijkse investering van de VU in de studentensport zal deels het financiële gat overbruggen dat op dit moment ligt tussen de SSA en de SSVU, wat een meer gelijkwaardige en nauwere samenwerking van beide sportraden en universiteiten hopelijk mogelijk maakt. Beide besturen staan uiteindelijk voor het bevorderen van sporten onder studenten. Op dit moment is het creëren van één sportraad nog niet mogelijk, maar de SSVU en het sportcentrum VU zullen open blijven staan voor een dialoog in de toekomst. Vooral op landelijk niveau willen zowel de SSA als de SSVU kijken hoe de samenwerking uitgebreid kan worden.


Natuurlijk zijn er de verenigingen die van oudsher een VU verleden hebben. Deze worden al financieel gesteund, voor deze verenigingen zou niks veranderen.


Wij hopen met dit plan de gelijkwaardigheid van elk studerend persoon in Amsterdam te bevorderen.


Wouter van der Harst - Voorzitter SSVU 2021- 2022

Mede ondertekend door de rest van het 5de bestuur van SSVU